fbpx
กล่องสั่งทำทรงมาตรฐาน
กล่องบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งจั่วปังพรีเมียม ยอดสั่งตั้งแต่ 300 ใบ ขึ้นไป
ลูกค้าสามารถเลือกทรงกล่องได้จากทรงกล่องมาตรฐาน 12 แบบ
สามารถปรับขนาดกล่องและทำกราฟิกได้ตามความต้องการ
ราคาประหยัด
ราคาถูกกว่างานดีไซน์
ไม่ต้องรอนาน
ใช้ระยะเวลาในการผลิตไม่เกิน 30 วัน
Professional
สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ
ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ประเมินราคาได้ทันที
สามารถแจ้งราคาโดยประมาณ
ให้ลูกค้าก่อนได้ไม่ต้องรอตีราคา
หากต้องการส่งตีราคา
ใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน
งานมีคุณภาพ
ด้วยรูปแบบที่เราชำนาญ
/กล่องฝาครอบเต็มใบ
กล่องที่มีความสูงของฝาเท่ากับความสูงของก้นกล่อง เมื่อนำมาปิดครอบกันแล้วฝาจะแนบสนิทพอดีกันกับก้นกล่อง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝาครอบและก้นกล่อง
/กล่องฝาครอบไม่เต็มใบ
กล่องที่ชิ้นฝาด้านบนจะครอบชิ้นก้นกล่องลงมาเพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อโชว์ตัวกล่องที่เหลือด้านล่าง ลูกค้าสามารถระบุส่วนสูงของฝากล่องได้ตามความต้องการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฝาครอบและก้นกล่อง
/กล่องฝาครอบมีแผ่นฐาน
กล่องประเภทนี้ชิ้นส่วนของก้นกล่องจะมีความสูงน้อยกว่าฝากล่อง โดยชิ้นของฝานั้นจะปิดครอบตัวชิ้นก้นกล่องลงมาแนบสนิทถึงแผ่นฐาน โชว์สินค้าให้เห็นทันทีเมื่อเปิดฝากล่อง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ฝาครอบ, ก้นกล่อง และแผ่นฐาน
/กล่องฝาครอบกล่องฐาน
กล่องที่เน้นโชว์ตัวสินค้า โดยตัวฐานจะทำหน้าที่ล็อคและหนุนตัวสินค้าให้ลอยขึ้นมาพ้นจากก้นกล่องเพื่อให้เห็นสินค้าอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ฝาครอบ, ก้นกล่อง และกล่องฐานล็อคสินค้า
/กล่องฝาครอบมีบ่า
กล่องที่เสริมบ่าให้สูงพ้นขึ้นมาจากตัวกล่องเข้ามาอีกหนึ่งชั้น เพื่อทำหน้าที่รองรับฝากล่องให้ปิดได้สนิทพอดีกับชิ้นก้นกล่อง เน้นความสวยหรู เหมาะกับการนำไปใช้เป็นบรรจุสินค้าที่มีมูลค่าสูง ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ฝาครอบ, ก้นกล่อง และบ่า
/กล่องฝาครอบโชว์บ่า
กล่องประเภทนี้จะเว้นช่องกล่องที่เป็นชิ้นบ่าไว้ให้ดูมีลูกเล่นสวยงาม โดยบ่าทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างชิ้นฝากล่องกับชิ้นก้นกล่องไว้ ชิ้นส่วนของฝากล่องจะครอบชิ้นบ่าลงมาไม่สนิท ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ฝาครอบ, ก้นกล่อง และบ่า
/กล่องฝาเปิดหนังสือ
กล่องที่ภายนอกคล้ายกับหนังสือ แต่เมื่อเปิดออกมาจะเป็นกล่องใส่สินค้า เพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่อง และแผ่นล้อมฝาเปิด
/กล่องฝาเปิดหนังสือ%20มีแม่เหล็ก
มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาเปิดหนังสือ แต่ชิ้นฝาเปิดจะยาวลงมาถึงด้านข้างกล่อง สามารถฝังติดแม่เหล็กเพิ่มความแน่นหนาและสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่อง และแผ่นล้อมฝาเปิด
/กล่องปลอกไม้ขีด
กล่องที่ใช้งานด้วยการสวมสไลด์ โดยชิ้นปลอกกล่องนั้นจะสามารถสอดชิ้นก้นกล่องเข้าไทะลุได้สองด้าน ผลักให้ทะลุด้านใดด้านหนึ่งได้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่อง และปลอกกล่อง
/กล่องลิ้นชัก
ลักษณะคล้ายกับกล่องปลอกไม้ขีด แต่ชิ้นส่วนของตัวปลอกสวมนั้นจะทะลุได้เพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านจะปิดทึบ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ก้นกล่อง และปลอกกล่อง
/กล่องปลอกใส่หนังสือ
กล่องประเภทนี้ มีเพียงปลอกกล่องเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น เจาะทะลุเพียงด้านเดียวส่วนด้านที่เหลือปิดทึบ เหมาะกับการนำไปบรรจุหนังสือ หรือแผ่น DVD ที่ผลิตออกมาเป็นชุด
/ก้นกล่องไม่มีฝา
กล่องนี้จะมีเพียงชิ้นก้นกล่องเพียง 1 ชิ้นเท่านั้นไม่มีฝาปิด เหมาะกับการใส่สินค้าที่ต้องการโชว์ว่าในกล่องนั้นมีสินค้าชนิดใดบรรจุไว้บ้าง